Smart Industry Blog | Manufacturing | Innovation | Technology | Read our blog
Actieagenda Standaardisatie

Actieagenda Standaardisatie boost Nederlandse economie

"Standaarden staan aan de basis van innovatie."

Op 29 november werd tijdens het Business Software Event in Den Bosch de Actieagenda Standaardisatie aangeboden aan Willem Vermeend, lid van de stuurgroep Smart Industry. Deze actieagenda is opgezet ter bevordering van Smart Industry. Zo zal er de komende jaren worden samengewerkt om de brede toepassing van standaarden te stimuleren.

Impact van standaardisatie op de economie

Standaarden zorgen ervoor dat bedrijfsprocessen beter worden gestroomlijnd. Dit door de benodigde tijd voor specifieke activiteiten te verkorten, kosten te verlagen, productiviteit te verhogen en afval te reduceren. Ze staan aan de basis van innovatie, waardoor bedrijven nieuwe productielijnen effectiever kunnen managen of hun netwerk uit kunnen breiden. Daarnaast zijn standaarden te gebruiken als basis voor het toetreden tot nieuwe nationale én internationale markten. Tevens verlagen ze de toetredingsrisico’s van nieuwe producten op de markt.

12 acties voor standaardisatie

De Actieagenda Standaardisatie wil Smart Industry standaarden beter onder de aandacht van het Nederlandse bedrijfsleven brengen. Hiervoor zijn twaalf acties opgesteld, verdeeld onder drie actielijnen.

Actielijn 1: verzilveren van bestaande kennis
Actie 1: Neem standaardisatie op in bestaande instrumenten voor kennisverspreiding rondom Smart Industry.
Actie 2: Monitor en rapporteer over Smart Industry standaardisatie in het Nederlandse bedrijfsleven.

Actielijn 2: versnellen van ontwikkelingen
Actie 3: Ontwikkel en gebruik standaardformaten voor de uitwisseling van digitale modellen en maak een voorbeeldcase.
Actie 4: Ontwikkel en gebruik standaarden voor de aansturing van een flexibele productieomgeving.
Actie 5: Ontwikkel een nieuwe referentiearchitectuur voor de informatie-infrastructuur in de fabriek.
Actie 6: Stimuleer de ontwikkeling en standaardisatie van nieuwe concepten voor slim datadelen voor meerdere Fieldlabs.
Actie 7: Ontwikkel veiligheidsnormen en stimuleer toepassing hiervan voor datadeling binnen Smart Industry.
Actie 8: Sluit aan bij Europese en internationale ontwikkelingen op het gebied van ‘Smart Industry Data Spaces’, ‘Digital platforms for manufacturing’ en ‘Industrial Internet of Things’.
Actie 9: Richt een platform en Nederlandse normcommissie op in de productiesectoren met een subcommissie voor robotisering en ondersteun deelname van bedrijven, startups, onderwijsinstellingen en kennisinstituten.

Actielijn 3: versterk het fundament
Actie 10: Stimuleer competentieontwikkeling op het gebied van Smart Industry standaarden.
Actie 11: Laat standaardisatie sterk terugkomen bij nieuwe Fieldlabs.
Actie 12: Richt een Standaardisatieplatform Smart Industry op.

Bronnen:
Engineersonline.nl
Emerce
Smart Industry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Post Navigation